در قسمت قبل دیدیم که امی با سونیک دعوا کردو اونو ترک کرد بعد به خونه ی کرم رفت و........... این قسمت بقیه داستان راخواهید دید

کرم:حالا مگه چه عیبی داره

امی:برای تو عیب نداره برای من که آره سونـــــــــیـــــــک

بد بریم به خونه زوج سونالی

سالی:اوه ه ه سونیک راستش معضرت می خوامهمش تخسیر من بود

سونیک:نه سالی چرا توتخسیر من بود

سالی:نه بیا از هم جداشیم

سونیک:اصلافکرشم نکن

خب بسه ببینیم کیریم مادرش و امی چی می شن

امی:خب حالا چی کار می شه کردباید با شدو ازدواج کنم

کرم:خب چی بگممامان لطفا چیزی بگو

مادر کرم: باشه کرمخب امی درست می گه

امی: اما یه بار دیگه بریم شاید کار کرداز قدیم گفتن یه دست صدا نداره

کرم:آماده به سوی خونه سونالی

مادر کرم:مسخره نکنآروم می ریم


بقیه داستان را در قسمت بعد خواهید دید