وای چه قدر خوب شد بگم چی شده نه نه نه من نمی گم خودتون بخونید اما اگه بخونید مثل این خو ش حال می شید

وای خدایا صد هزاران مرتبه شکرت آهای با تموم طرفدارای ایمی هستم شخصیت سوسولو نازنازی سونیک ایمی رز مرد.حالا کمپانی سگا تصمیم گرفته ایمی رو به خاطر خیلی از عیبو نقصاش حذف کنه و این عالیه. شما سونامی ها بارو بندیلتون رو ببندید تخلیه.دیگه سونامی اصلا و عبدا وجود نداره دیگه سالی جون میاد جای ایمی رومیگیره. راستی تشییع جنازه ی ایمی کی هست بگید بیایم سر قبرش برقصیم.ها ها ها ایمی حقش بود چون از همون اولش اصلا طرفدار نداش و شخصیتی هم که طرفدار نداره همون بهتر بمیره.من فردا مهمونی دادم واسه ی همهی بد خواهان ایمی بهتون پیشناهاد میدم وبتونو حذف کنین یه وب دیگه بسازین چون چنین شخصیتی وجود نداره!این مطلب مجاز کپیه


وای چه قدر خوب شد بگم چی شده نه نه نه من نمی گم خودتون بخونید اما اگه بخونید مثل این خو ش حال می شید

وای خدایا صد هزاران مرتبه شکرت آهای با تموم طرفدارای ایمی هستم شخصیت سوسولو نازنازی سونیک ایمی رز مرد.حالا کمپانی سگا تصمیم گرفته ایمی رو به خاطر خیلی از عیبو نقصاش حذف کنه و این عالیه. شما سونامی ها بارو بندیلتون رو ببندید تخلیه.دیگه سونامی اصلا و عبدا وجود نداره دیگه سالی جون میاد جای ایمی رومیگیره. راستی تشییع جنازه ی ایمی کی هست بگید بیایم سر قبرش برقصیم.ها ها ها ایمی حقش بود چون از همون اولش اصلا طرفدار نداش و شخصیتی هم که طرفدار نداره همون بهتر بمیره.من فردا مهمونی دادم واسه ی همهی بد خواهان ایمی بهتون پیشناهاد میدم وبتونو حذف کنین یه وب دیگه بسازین چون چنین شخصیتی وجود نداره!این مطلب مجاز کپیه