این وبلاگ متعلق به یکی از طرفدارای خر سونامی بوده که توسط من هک شده و تبدیل به وب آنتی سونامی میشه

سونامی وجود نداره برای چی اصرار میکنی ؟ از این به بعد شاهد هک وبلاگ هایی مثل عشق سونیک و دایانا میشید 

به زودی وبلاگ اونا هم هک میشه به بقیه کاری نداریم فقط سونامی ها
برو باباخفه شو کی گفته سالی ایمی باهم قهرن خیلی هم باهم دوستنپس این عکس الکیبرای ضایع شدن این احمق به ادامه مطلب برید


خب فک کنم به اندازه کافی ضایع شد