خب من قبلا فک میکردم ایشون یه خار پشت هستن اما وقتی سیوش کردم دیدم ایشون یه caos هستن و اسمشون spirit هست