.این چند وقته خیلی ها میگن که شخصیت محبوب و دوست داشتنی سگا


یعنی ایمی رز قراره حذف بشه! اما اینا همش شایعس چون طرفدای ایمی


خیلی خیلی... زیادن و ازش حمایت خواهند کرد. در ضمن حتی اگه سگا بخواد


ایمی رو حذف کنه، نمیتونه چون باید کل تاریخچه سونیک رو خراب کنه!


ایمی سومین و یکی از قدیمی ترین شخصیت های سگا هستش که در سال


 1993 ساخته شده و از همون اول همیشه با سونیک بوده و در بیشتر کارتونا و


بازی ها و کمیک های سونیک وجود داشته. و از وقتی ساخته شده طرفدارای


زیادی رو به خودش جذب کرده. طرفدارای ایمی کار های زیادی براش انجام


دادن از جمله: وقتی توی سونیک یونیورز سونیک با سالی ازدواج کرد،


طرفدارای ایمی به جای سالی عکس های ایمی رو گذاشتن و خیلی کار


های دیگه...


اونایی که تقاضای حذف ایمی رو به شرکت  سگا


دادند از حسودی بوده چون ایمی تنها دختریه که سونیک عاشقشه.


بنابر این ایمی حذف نشده و نخواهد شد.

حالا اینو نگا اون مطلب عشق سونیک بود اینو خودم نوشتم:


.این چند وقته خیلی ها میگن که شخصیت محبوب و دوست داشتنی سگا


یعنی سالی آکرون قراره حذف بشه! اما اینا همش شایعس چون طرفدای سالی


خیلی خیلی... زیادن و ازش حمایت خواهند کرد. در ضمن حتی اگه سگا بخواد


سالی رو حذف کنه، نمیتونه چون باید کل تاریخچه سونیک رو خراب کنه!


  سالی سومین و یکی از قدیمی ترین شخصیت های سگا هستش که در سال


 1993 ساخته شده و از همون اول همیشه با سونیک بوده و در بیشتر کارتونا و


بازی ها و کمیک های سونیک وجود داشته. و از وقتی ساخته شده طرفدارای


زیادی رو به خودش جذب کرده. طرفدارای سالی کار های زیادی براش انجام


دادن از جمله: وقتی توی سونیک ایکس سونیک با ایمی ازدواج کرد،


طرفدارای ایمی به جای ایمی عکس های سالی رو گذاشتن و خیلی کار


های دیگه...


اونایی که تقاضای حذف سالی رو به شرکت  سگا


دادند از حسودی بوده چون سالی تنها دختریه که سونیک عاشقشه.


بنابر این سالی حذف نشده و نخواهد شد.