باید بگم من تا الان ایمی رز رو خیلی دوس داشتم ولی دیگه از متنفرم

چرا؟

خوب معلومه زمانی که یه سونامی آشغال بیشعور اونم خارجی با اون استعداد مسخرش تو نقاشی میاد سالی رو میکشه که اعدامش کردن معلومه من از ایمی هزار برابر متنفر میشم حلا که اینطور شد منم بلدم بکشم ایمی رو اعدام کردن تازه اون بایه شخصیت خیالی سر سالی رو قطع کرده بود من هم با دار میکشم هم گیونت هم ساتور هم تبر طرف خیلی پررو بود امیدوارم تو زندگیش یه روز خوش نبینه پس لطفا شما شدامیای محترم دیگه نگید اگه ایمی با شدو باشه سونیک با سالی حله نه حل نیست اول این کثافت عذر خواهی کنه بعد حل میشه