بعضی ها می گن قیافه من زشته به نظر شما چیه
.:Ningyo the Demon:. ::Com:: by BunnyVirus