بچه ها می دونید من هر موقع وبلاگی می سازم همیشه سیلور همیشه میاد برام نظر خوب می ده
می خام براش یک وب بسازم رمزشم بش می گم
اینم یه عکس برای سیلور
عیدت مبارک