این شعر برای سالیه که تموم صفاتش داخل این شعر هست:سالی خوبو مهربون


با ادبو شیرین زبون


سالی رو دوسش دارن زیاد فرشته های آسمون


وقتی می خواد حرف بزنه گل میریزه از دهنش


مرتبو منظمه همیشه کفشو پیرهنش


سونیکو خیلی دوس داره


قدرشو خیلی خوب میدونه


حرفشو اون گوش میکنه


درساشو تند تند میخونه